За Interius

Отдаден на предоставянето на изключителни правни решения, съобразени с вашите нужди, Interius стои като ваш доверен партньор в навигирането в сложни правни среди с почтеност и опит.

Независимо дали сте изправени пред сложен правен проблем или просто търсите насоки, за нас е чест да бъдем ваши доверени съветници. Разгледайте нашите услуги и открийте как можем да ви помогнем да постигнете правните си цели с увереност.

Правни експерти на ваше разположение

НАШИТЕ АДВОКАТИ

Валери Борисов

E-mail: office@interius.bg

Професионална специализация: банково, данъчно, финансово, търговско право.

Езици: английски, руски.
Образование: СУ „Св. Климент Охридски”, 1976 г.

Стоян Сираков

E-mail: office@interius.bg

Професионална специализация: интелектуална собственост.

Езици: английски, немски.

Образование: Академия „Терезианум“ – Виена, 2002 г.; Виенски университет, 2007 г.

Член на AIPPI – Постоянен комитет по марките (неточно или непълно), член на ECTA, GRUR, MARQUES.

Олга Сиракова

E-mail: office@interius.bg

Професионална специализация: интелектуална собственост.

Езици: английски, руски.

Образование: Английска гимназия – София, 1976 г.; СУ „Св. Климент Охридски“, 1980 г.

Генерален секретар на AIPPI от 2017 г., член на Съвета на ЕСТА от 2007 до 2018 г., член на INTA.

Interius

Правно съвършенство, персонализирано обслужване, вашите доверени партньори

Интерюс е сред първите адвокатски дружества, регистрирани след промените в България през 1989 г., когато се откри възможност за създаване на адвокатски сдружения. Дългогодишната ни практика в различни области на правото прави Интерюс едно от сдруженията с най-богат опит в практически всички раздели на правото. Особено силни са традициите ни в сферата на интелектуалната (включително индустриалната) собственост, търговското, финансовото, данъчното, трудовото, осигурителното, административното, облигационното, семейното и наследственото право.

Адвокати от Интерюс са участвали в изработването на проектите на основни закони с определящо отношение към икономиката на страната, като например Указ 56 за стопанската дейност, който постави началото на промяната към демокрация в икономическия живот. Един от авторите на този указ е съдружник в Интерюс още от учредяването ни. Участвали сме в правната комисия на Народното събрание на различни фази от обсъждането на актове като Кодекса на труда, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Търговския закон, Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, Закона за марките и географските означения и други.

Красимира Дамянова

E-mail: office@interius.bg

Професионална специализация: интелектуална собственост.

Езици: английски.

Образование: СУ „Св. Климент Охридски“.

Член на AIPPI, ECTA, PTMG.

Доротея Нейчева

E-mail: office@interius.bg

Професионална специализация: семейно право, облигационно право, гражданско право, административно право

Христо Христов

E-mail: office@interius.bg

Професионална специализация: търговско, административно право.

Образование: СУ „Св. Климент Охридски“.

НАШАТА ВИЗИЯ

В Interius нашата визия е да предефинираме правния пейзаж чрез предоставяне на иновативни решения, насърчаване на дългосрочни взаимоотношения с клиенти и ръководене с почтеност и отлични постижения във всичко, което правим. Ние се стремим да бъдем доверените съветници, към които клиентите ни се обръщат за стратегически насоки и непоколебима подкрепа, задавайки нови стандарти на професионализъм и обслужване в правната индустрия.

НАШАТА МИСИЯ

Нашата мисия в Interius е да предоставяме изключителни правни услуги, които надхвърлят очакванията на нашите клиенти. Ние се ангажираме да предоставяме персонализирано внимание, иновативни решения и твърдо застъпничество, за да защитим интересите на нашите клиенти и да постигнем техните цели. Чрез почтеност, опит и отдаденост, ние се стремим да бъдем най-добрият избор за физически лица и фирми, които търсят надеждно правно представителство.

ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ

Ние поддържаме най-високите етични стандарти, като действаме с честност, прозрачност и професионализъм във всички наши взаимодействия. Ние се стремим към съвършенство във всеки аспект на нашата работа, предоставяйки превъзходни правни решения и услуги, които надхвърлят очакванията. Нашите клиенти са сърцето на всичко, което правим. Ние ценим разнообразието, отнасяме се към всеки с уважение и достойнство.

Петър Василев

E-mail: office@interius.bg

Професионална специализация: трудово, осигурително, административно право, включително производства по ЗУСЕСИФ.

Езици: английски.

Образование: УНСС, 2004 г.

Даниел Петров

E-mail: office@interius.bg

Професионална специализация: търговско, данъчно, административно право.

Езици: руски.

Тодор Борисов

E-mail: office@interius.bg

Професионална специализация: търговско, гражданско право.

Езици: английски, руски.

Образование: Нов Български университет, 2006 г.

Александър Черпоков

E-mail: office@interius.bg

Професионална специализация: банково право и кредитиране.

Езици: английски.

Образование: Нов Български университет, 2010 г.

Мариета Дилова

E-mail: office@interius.bg

Професионална специализация: търговско, данъчно, вещно, гражданско право.

Езици: английски.

Образование: Югозападен университет „Неофит Рилски“, 1998 г.