Професионална Специализация

Независимо дали имате нужда от правен съвет, представителство в съда или помощ при сложни транзакции, можете да се доверите на Interius, за да предостави ефективни решения и да защити вашите интереси с почтеност и опит.

Една от първите частни адвокатски кантори след 1989г

Interius - Адвокатска Кантора

С дълбоко разбиране на правните традиции, ние се ориентираме в сложността на правото на незаконна и индустриална собственост, като същевременно предоставяме персонализирани решения по търговски, финансови, данъчни, трудови, административни и договорни въпроси, като гарантираме спокойствието на нашите клиенти.

Interius - Имаме разнообразна и обширна практика, предоставяща пълен набор от данъчни и правни услуги в България със специален фокус върху изброените области на практика.

Правни Практики

Право на интелектуална и индустриална собственост

Интелектуалната собственост е динамична категория и при нас ще намерите изрично посочени само ключовите обекти, които променят лицето си в нашата епоха на ускоряващ се технологичен прогрес.

Данъчно и финансово право

Предлагаме консултации в различни области на административното и данъчното право и ще Ви представляваме във всеки административен процес, включително по обжалване на индивидуални административни актове.

Търговско & Административно право

Като активни участници в работата по Търговския закон, както и като адвокати с дългогодишна практика по въпросите на бизнеса и търговията, ние можем да представляваме нашите клиенти във всякакви съдебни дела, свързани с търговското право.

Гражданско и трудово право

Ние предоставяме цялостна правна подкрепа и съвети на фирми в различни сектори. Нашата фирма предлага консултации по търговски спорове, преговори по договори и транзакции, както и насоки при структурирането на фирми и представителство в производства по несъстоятелност и ликвидация.

Социално осигуряване и семейно и наследствено право

Ние предоставяме цялостна правна подкрепа и съвети на фирми в различни сектори. Нашата фирма предлага консултации по търговски спорове, преговори по договори и транзакции, както и насоки при структурирането на фирми и представителство в производства по несъстоятелност и ликвидация.

Договорно и конкурентно право

Нашата цел и цели са да обхванем целия спектър от живота на трудовото правоотношение – от неговото възникване, през евентуалните му промени и накрая до прекратяването му на основанията, предвидени в Кодекса на труда и друго приложимо специализирано законодателство.

Кои сме ние?

Ние сме адвокати, адвокати, които защитават вашите права, бизнес, собственост, инвестиции и финанси.
Моля, вижте следните индивидуални области на професионална специализация на нашите адвокати.